Ben Cornelis, organist van de Singelkerk

van 1924 tot 1969,bespeelt op deze foto

het Strumphlerorgel, kort voordat het

afgebroken werd.
(Uit: "Muziek bij het Lam" door drs S.Groenveld.

Foto: H.Groenveld)