Ben Cornelis, organist van de Singelkerk van 1924 tot 1969,
bespeelt op deze foto het Strumphlerorgel, kort voordat het afgebroken werd.
(Uit: "Muziek bij het Lam" door drs S.Groenveld. Foto: H.Groenveld)